Verbaal Visuele Communicatie

marketing communicatie, beeld en design

Evaluatie

Bedenken, creëren, evalueren, bijstellen

 

Optimaal communiceren vereist een kritische blik. Zijn doelen bereikt? Heeft het concept zijn beoogde effect? Na een kritische evaluatie sturen we waar nodig bij. Zo gaan we voor het maximaal haalbare resultaat.

lees meer