Verbaal Visuele Communicatie

marketing communicatie, beeld en design

Doelen

Marketingdoelen

 

Samen met de klant stellen we de gewenste communicatiedoelen vast. Wat willen we bereiken? Wat zijn de reëele verwachtingen van de gestelde doelen? Heldere doelen leiden tot effectieve communicatie.

 

lees meer